Konferencia CHÉMIA 2018

13. ročník konferencie

Konferencia CHÉMIA 2018


Koná sa tradične v hoteli SOREA MÁJ v nádhernom prostredí Jánskej doliny.


Konferencia vytvára priestor na stretnutie zástupcov výrobcov, dovozcov, distribútorov a používateľov chemických látok, testovacích laboratórií a priemyselných zväzov.

V súvislosti s prebiehajúcimi zmenami v chemickej legislatíve v EÚ poskytne priestor na výmenu skúseností s implementáciou chemickej legislatívy do praxe.

Poskytne priestor na informácie z oblasti environmentálnej legislatívy, bezpečnosti na pracovisku a prepravy chemických látok.


Organizátormi konferencie sú:


PrezentácieProgram


RESPONSIBLE CARE

26. september 2018, 9.00 - 19.30 hod.


BEZPEČNÝ MANAŽMENT CHEMICKÝCH LÁTOK

27. september 2018, 9.30 - 17.30 hod.

28. september 2018, 9.00 - 12.15 hod.PREZENTÁCIA FIRMY

26 - 28. september 2018


KontaktyIng. Anna Malinaričová


+421 37 7734 406

+421 903 783 675

malinaricova@euroleg.sk

Petzwalova 32, 949 11, Nitra, Slovenská republika

Mgr. Lenka Sedláčková


+421 2 4820 9003

zchfp@zchfp.sk

ZCHFP SR, Hattalova 12, 831 03, Bratislava 3, Slovenská republika