Všetko pre vašu chemickú dokumentáciu

Ponuka


EUROLEG Centrum


bolo zriadené v roku 2004 ako Servis európskej technickej legislatívy s cieľom
poskytovať informačné a poradenské služby v oblasti uvádzania chemických látok a zmesí na trh.


EUROLEG Centrum môže poskytnúť užitočné informácie a odbornú pomoc pre:

 • výrobcov chemických látok
 • výrobcov zmesí (používateľov chemických látok)
 • dovozcov chemických látok a zmesí z krajín mimo EU
 • distribútorov chemických látok a zmesí v rámci EU
 • distribútorov chemických látok a zmesí v rámci SR
 • Naše hodnoty


  Interní a externí pracovníni EUROLEG Centra sú odborníci s chemickým vzdelaním s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v tejto oblasti.


  Máme mnohoročné skúsenosti z oblasti implementácie európskej chemickej legislatívy v SR.
  Od prijatia Slovenskej republiky do Európskej únie sme aktívne činní v rôznych štruktúrach a pracovných skupinách na úrovni EÚ.

  Kontakt


  RNDr. Zuzana Zajacová


  +421 37 7888 331

  +421 905 855 688

  euroleg@mail.t-com.sk

  Cabaj 749, 951 17, Cabaj - Čápor, Slovenská republika

  Ing. Anna Malinaričová


  +421 37 7734 406

  +421 903 783 675

  malinaricova@euroleg.sk

  Petzwalova 32, 949 11, Nitra, Slovenská republika

  RNDr. Marián Zajac


  +421 37 7888 331

  +421 910 906 976

  zajac.euroleg@gmail.com

  Cabaj 749, 951 17, Cabaj - Čápor, Slovenská republika